Polityka prywatnościNiniejsza Polityka prywatności (dalej zwana „Polityka prywatności”) stanowi integralną cześć Regulaminu.

Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki prywatności, zaś wszelkie pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 rok. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), jest Manu Art Zuzanna Kilanowicz z siedzibą w Józefowie, ul. Lipowa 11, 05-420 Józefów, NIP: 5321884488.

 2. Administrator gromadzi i przetwarza dane Klienta w celu świadczenia określonych w Regulaminie usług, w tym w celu realizacji złożonych zamówień zamówienia, ponadto w szczególności w celu kontaktowania się z Klientem, przekazywania informacji o planowanych aktualizacjach, oraz w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody.

 3. Administrator gromadzi i przetwarza dane Klienta takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres mailowy, numer telefonu.

 4. Administrator oświadcza, że zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 5. Administrator upoważniony jest do przesyłania Partnerowi na adres e-mail informacji o charakterze reklamowym.

 6. Dane podawane są przez Klienta dobrowolnie. Administrator zastrzega jednak, że niepodanie w toku rejestracji jakichkolwiek wymaganych danych może uniemożliwić Manu Art prawidłowe wykonanie usługi.

 7. Klient uprawniony jest do dostępu do podanych przez siebie danych, ich weryfikacji oraz aktualizacji. Weryfikacja i aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu się przez Klienta do konta Użytkownika założonego na stronie internetowej.

 8. Administrator może odmówić usunięcia danych ze zbioru danych jeśli Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.

 9. W celu ochrony danych Klienta Administrator stosuje środki ostrożności o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym w celu ochrony danych Klientów przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem.

 10. Dane Klientów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 11. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.

 12. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne, w celu gromadzenia statystyk oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu.